Informace o provozu elektronické podatelny a o podmínkách příjímání dokumentů

I.)                   Elektronická adresa podatelny:

Hanacekpavel@seznam.cz

II.)                  Identifikátor datové schránky:

ID schránky: bm6g8qz

III.)                Přehled možných datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě přijímaných EU Uherské Hradiště v digitální podobě:

Jednotlivé formáty přijímaných dokumentů ve formátu: pdf, jpg, gif, bmp, Huml, rtf, txt, doc, docx, xls, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv.

IV.)                Maximální přijímaná velikost jedné elektronické zprávy:

Maximální přijímaná velikost jedné elektronické zprávy nebo přílohy je 10MB

 V.)                 Přehled přijímaných přenosných technických nosičů dat:

Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD a na USB Flash discích.

VI.)                Podmínky pro příjem elektronických zpráv na informačním systému EU Uherské Hradiště:

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný EU UH, je-li dostupný podatelně dle I.) Dokument v digitální podobě je dostupný na podatelně, pokud je ve formátu dle III.) ve kterém EU UH přijímá dokumenty v digitální podobě, lze-li jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje-li škodlivý kód a v případě, že je k dodání užito přenosného technického nosiče dat, na kterém EU UH přijímá dokumenty v digitální podobě dle V.).

Veškerá forma digitální komunikace, která nesplňuje podmínky kancelářského řádu dle § 4 odst. 4 je považována za nedoručenou.